Ada Bojana

Ada Bojana stvorena je, prema legendi, tako da se u 17. ili 19. vijeku, nakon oluje, u blizini dva manja ostrva, nasukao jedrenjak "Merito". Riječni sediment se godinama taložio na olupini ovog broda i dva obližnja ostrva, koja su prvo formirala greben, a potom i ostrvo. Vremenom je ovo ostrvo podelilo reku Bojanu na dva kraka. Tokom hladnog rata Ada je bila vojna zona sa strogo čuvanom granicom. Zbog toga su pojedini njegovi dijelovi i danas ostali potpuno netaknuti. Ada Bojana ima oblik trokuta. S jedne strane poplavljeno je Jadranskim morem, a s druge dvije rijekom Bojanom. Plaža okrenuta prema moru je pješčana i duga je oko 3 km. Plaža i morsko dno prekriveni su sitnim pijeskom. Desni krak reke Bojane deli ostrvo od Ulcinjske Velike plaže duge 13 km. Najbliže mjesto je selo Stoj, odnosno grad Ulcinj. Adu Bojanu krase suptropske i mediteranske biljke, a neke biljne i životinjske vrste jedinstvene su u Evropi. Upravo gusta i bujna vegetacija daje Adi šarm Amazonije i zajedno s neobičnom faunom pretvara je u poseban mikroekološki prostor. Zaleđe plaže sastoji se od dina iza kojih postoje jedinstvena staništa na cijelom Mediteranu. Ornitološki značaj Ade Bojane ogleda se prvenstveno u značajnim kolonijama mnogih vrsta ptica gnijezdarica, između ostalog: žlice, male bijele čaplje, sive čaplje, žute čaplje itd.